מוצרים

שיחות וגלישה בארה"בגלישה במגוון יעדיםשיחות וגלישה באירופהמודם לגלישה בחו"לאביזרים לטלפון
 
לקוחות מספרים
 
ישראל רפואה וישועה ע"ר

לקחתי סים לאירופה למספר מדינות. שאר הקבוצה לקחו מסלקום וא...